სამმართველოს მემკვიდრეობის ნორვეგიაშითუ ასეთი იყოს საქმე

გარდაცვალების პირი უნდა მოხდეს ადგილობრივი სასამართლოსდა ერთ-ერთ მემკვიდრეს გარდაცვლილი უნდა ვივარაუდოთ.

პასუხისმგებლობა დაკრძალვაზე.

ისევე.

როგორც ნებისმიერი ვალი გარდაცვლილი.